Kontakty

Obchodné meno: Ing. Ľubica Marušinová

miesto podnikania: Žatevná 3279/8, 841 01 Bratislava 
Štát: Slovenská republika
IČO: 51 415 810
DIČ: 1039349289, IČ DPH: SK1039349289

Zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, č. živnostenského registra 110-264612

Číslo účtu:  IBAN: SK63 8360 5207 0042 0640 5298, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Zodpovedná osoba predávajúceho a kontakt:

Ing. Ľubica Marušinová

tel.:  +421 948 776 815

 e-mail: info@rastlinneprobiotika.sk